ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Στο κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Υαλοβάμβακα
 • Πετροβάμβακα
 • Εξηλασμένη πολυστερίνη
 • Διογκωμένη πολυστερίνη
 • Εύκαμπτη μόνωση σωληνώσεων
 • Φελλούς
 • Ηχομονωτικά
 • Περλίτη

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 • Ασφαλτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα )
 • Ασφαλτικά βερνίκια – γαλακτώματα
 • Μαστίχες (ασφαλτικές – πολυουρεθανικές – ακρυλικές )
 • Ακρυλικά
 • Σιλικόνες
 • Πολυουρεθάνη
 • Αυτοκόλλητες στεγανωτικές μεμβράνες
 • Τσιμεντοειδή κονιάματα
 • Μεμβράνες σκεπής
 • Ασφαλτικά κεραμίδια
 • Πολυεστέρας
 • Υαλούφασμα
 • Θερμοπλαστικές μεμβράνες pvc