ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

Οι πράσινες στέγες έχουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ιδιοκτήτη τους, όσο και για το μικροκλίμα της περιοχής, της πόλης αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Φυτεύοντας μια στέγη, μια ταράτσα ή ένα δώμα, δημιουργούμε έναν πνεύμονα πρασίνου για το περιβάλλον της πόλης, ο οποίος απορροφά τα επιβλαβή στοιχεία της ατμόσφαιρας και την εμπλουτίζει με καθαρό οξυγόνο.

Στην εταιρεία Νικόλαος Τερζάκης αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες υποδομές για την δημιουργία μιας πράσινης στέγης.