ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιούμε άμεσα και υπεύθυνα στεγανοποιήσεις πάσης φύσεως με άριστα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Στεγανοποίηση ταρατσών με ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο)
  • Στεγανοποίηση θεμελίων με ασφαλτικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC, τσιμεντοειδή κονιάματα
  • Στεγανοποίηση δεξαμενών με τσιμεντοειδή κονιάματα, μεμβράνη PVC


Στεγανοποίηση Υπογείων