ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι η θερμομόνωση κτιρίου;
Με τον όρο θερμομόνωση κτιρίου εννοούμε την μόνωση από τη ζέστη και το κρύο. Αυτή επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας ειδικά υλικά στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου. Χάρη σε αυτά τα υλικά καθυστερείται σημαντικά η απώλεια θερμότητας τον χειμώνα και η είσοδός της στον χώρο το καλοκαίρι.

Τι είναι η ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου;
Με τον όρο ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου εννοούμε την θέση κατάταξής του με βάση την Ενεργειακή του Απόδοση. Η συγκεκριμένη κατάταξη γίνεται από ειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές, αφού πρώτα προβούν στον έλεγχο ή αλλιώς στην ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου, με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Τα ενεργοβόρα κτίρια κατατάσσονται χαμηλά στο δελτίο της ενεργειακής ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα χάνει μέρος της αξίας του σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θα θέλει να το πουλήσει ή να το νοικιάσει. Σε αυτή την περίπτωση ο ενεργειακός επιθεωρητής θα προτείνει λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή του.

Ποια σημεία του κτιρίου χρειάζεται να θερμομονώνουμε;
Ένα βασικό σημείο είναι η ταράτσα ή το δώμα του κτιρίου, συμβάλλοντας από 30-40% στις θερμικές απώλειες ενός κτιρίου. Σχεδόν την ίδια συμβολή έχουν και οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η πυλωτή του κτηρίου.

Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση;
Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά που έχουν την ιδιότητα να εγκλωβίζουν ακίνητο αέρα μέσα στη μάζα τους. Ορισμένα υλικά είναι περισσότερο θερμομονωτικά από άλλα ή αλλιώς έχουν χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

Πού πρέπει να τοποθετείται η θερμομόνωση;
Ο ορθότερος και αποδοτικότερος τρόπος είναι η θερμομόνωση να τοποθετείται έξω από το κέλυφος του κτιρίου. Δηλαδή, πρέπει να τοποθετείται πάνω από την πλάκα σκυροδέματος της οροφής, έξω από τον εξωτερικό τοίχο τις κολώνες και τα δοκάρια και κάτω από το την πλάκα του δαπέδου της πυλωτής.

Μέσω αυτής της μεθόδους αφενός αποφεύγεται η καταπόνηση το κτιριακού κελύφους από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου εξασφαλίζεται η θερμοχωρητικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι σβήνοντας το καλοριφέρ το χειμώνα, η θερμοκρασία που έχουν συσσωρεύσει οι τοίχοι, η πλάκα της οροφής ή του δαπέδου της πυλωτής επιστρέφει προς τα μέσα (μέσω θερμικής ακτινοβολίας) αυξάνοντας το χρόνο για τον οποίο θα παραμείνει ζεστό το σπίτι, εξοικονομώντας ενέργεια.

Ποιο είναι το κόστος θερμομόνωσης ενός κτιρίου;
Στην περίπτωση ενός πολύ καλά θερμομονωμένου κτιρίου, το συνολικό κόστος της μόνωσης κυμαίνεται στο 7-10% της συνολικής αξίας κατασκευής του. Όταν πρόκειται για παλαιότερα κτίρια, το κόστος εξαρτάται από πολλούς επιμέρους παράγοντες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμομόνωση εξοικονομεί ενέργεια, άρα και χρήματα, αποτελεί επένδυση και μάλιστα με μικρό χρόνο απόσβεσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 40% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται από το κτίρια και το 80% αυτού του τεράστιου ποσού, χρησιμοποιείται για την ψύξη ή τη θέρμανσή τους.

Ποιο είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό;
Αυτό εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες το κτιρίου. Γι’ αυτό και το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που οι ιδιότητές του μπορούν να καλύψουν.

Για παράδειγμα σε ένα κτήριο που χρειαζόμαστε υψηλές αντοχές σε συμπίεση, το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που θα έχει μεγάλες αντοχές σε συμπιεστότητα. Σε ένα άλλο που λόγω έλλειψης επαρκούς ύψους στα στηθαία το καλύτερο υλικό είναι αυτό που έχει το μικρότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, άρα και το μικρότερο πάχος.

Σε ένα χώρο γεμάτο σωλήνες και μηχανήματα ιδανικό θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που μπορεί να ψεκασθεί και όχι να είναι έτοιμο σε πλάκες. Σε ένα βιομηχανικό κτήριο όπου απαιτούνται αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδανικό υλικό είναι εκείνο που ανταποκρίνεται σ’ αυτές.

Τέλος, παράγοντες όπως ο λόγος κόστους αγοράς του υλικού προς απόδοση, η παράλληλη ηχομόνωση που προσφέρει, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα (η κατανάλωση ενέργειας κατά την παρασκευή του δηλαδή), η φιλικότητά του προς τον άνθρωπο, η εργασιμότητα - ευπλαστότητά του κλπ συμπληρώνουν ένα μακρύ κατάλογο ιδιοτήτων και απαιτήσεων.

Γι’ αυτό είναι καλό να συμβουλεύεστε ειδικούς για αυτή την επιλογή τους.

Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για την τοποθέτηση ενός συστήματος θερμομόνωσης;
Η καλύτερη περίοδος εξαρτάται από το σύστημα που θα επιλέξετε καθώς και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο. Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι μια εποχή είναι καταλληλότερη από μια άλλη.