ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES

Αρχική » ΑΝΑΛΥΣΗ COOKIES

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή (server): Γερμανία

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                    ΤΥΠΟΣ                ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

_ga                                terzakismonoseis.gr            HTTP                   2 έτη

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη

Πηγή: εσωτερικός κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gat                                      terzakis-monoseis.gr         HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει  το ρυθμό εισροής αιτημάτων

Πηγή:  εσωτερικός κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

_gid                                      terzakis-monoseis.gr         HTTP                 1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης  χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Πηγή: εσωτερικός κώδικας

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Γερμανία (επαρκής)

collect                                  google-analytics.com      Pixel                Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics, σχετικά με τη συμπεριφορά και τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για να δαδρά με το web site. Καταγράφει τον επισκέπτη στις συσκευές και τα κανάλια marketing που χρησιμοποιεί.

Πηγή: https://www.google-an alytics.com/analytics.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: ΗΠΑ (επαρκής)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies στόχευσης (μάρκετινγκ)

Τα cookies στόχευσης παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστοσελίδες. Ο σκοπός τους είναι να προβάλουν διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρουσες για τα πρόσωπα και για το λόγο αυτό πιο χρήσιμα για τους διαφημιζόμενους και τους διαφημιστές.

ONOMA COOKIE           ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                ΤΥΠΟΣ               ΔΙΑΡΚΕΙΑ       

IDE                                         doubleclick.net                HTTP                     1 έτος

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από το DoubleClick της Google για να καταγράφει και να ανφέρει της δραστηριότητα του χρήστη στο web site μετά την θέαση ή την επιλογή (click) διαφημίσεων με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μια διαφήμισης και για να παρουσιάσει στοχευμένες διαφημίσεις στο χρήστη.

Πηγή: https://www.googleadservice.com/pagead/conversion.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

pagead/1p-user-list/#          google.com                      PIXEL              Συνεδρία

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Αδιαβάθμητο

Πηγή: https://www.googleadservice.com/pagead/conversion.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)

test_cookie                             doubleclick.net               HTML               1 ημέρα

Περιγραφή σκοπού τού Cookie: Ελέγχει εάν ο browser  του χρήστη υποστηρίζει cookies

Πηγή: https://www.googleadservice.com/pagead/conversion.js

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής)