ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αρχική » ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η εταιρεία ΤΕΡΖΑΚΗΣ σάς απαντά!

Με τον όρο θερμομόνωση κτιρίου εννοούμε τη μόνωση από τη ζέστη και το κρύο. Αυτή επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας ειδικά υλικά στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου. Χάρη σε αυτά τα υλικά, καθυστερείται σημαντικά η απώλεια θερμότητας το χειμώνα και η είσοδός της στο χώρο το καλοκαίρι.

Με τον όρο ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου εννοούμε τη θέση κατάταξής του με βάση την Ενεργειακή του Απόδοση. Η συγκεκριμένη κατάταξη γίνεται από ειδικευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές, αφού πρώτα προβούν στον έλεγχο ή αλλιώς στην ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου, με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Τα ενεργοβόρα κτίρια κατατάσσονται χαμηλά στο δελτίο της ενεργειακής ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα χάνει μέρος της αξίας του σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του θα θέλει να το πουλήσει ή να το νοικιάσει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα προτείνει λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή του.

Ένα βασικό σημείο είναι η ταράτσα ή το δώμα του κτιρίου, συμβάλλοντας από 30-40% στις θερμικές απώλειες ενός κτιρίου. Σχεδόν την ίδια συμβολή έχουν και οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και η πυλωτή του κτιρίου.

Για τη θερμομόνωση χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά που έχουν την ιδιότητα να εγκλωβίζουν ακίνητο αέρα μέσα στη μάζα τους. Ορισμένα υλικά είναι περισσότερο θερμομονωτικά από άλλα ή αλλιώς έχουν χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

Ο ορθότερος και αποδοτικότερος τρόπος είναι η θερμομόνωση να τοποθετείται έξω από το κέλυφος του κτιρίου. Δηλαδή, πρέπει να τοποθετείται πάνω από την πλάκα σκυροδέματος της οροφής, έξω από τον εξωτερικό τοίχο τις κολώνες και τα δοκάρια και κάτω από την πλάκα του δαπέδου της πυλωτής.

Μέσω αυτής της μεθόδου, αφενός αποφεύγεται η καταπόνηση το κτιριακού κελύφους από τις καιρικές συνθήκες, αφετέρου εξασφαλίζεται η θερμοχωρητικότητά του. Αυτό σημαίνει ότι σβήνοντας το καλοριφέρ το χειμώνα, η θερμοκρασία που έχουν συσσωρεύσει οι τοίχοι και η πλάκα της οροφής ή του δαπέδου της πυλωτής επιστρέφει προς τα μέσα (μέσω θερμικής ακτινοβολίας), αυξάνοντας το χρόνο για τον οποίο θα παραμείνει ζεστό το σπίτι, εξοικονομώντας ενέργεια.

Στην περίπτωση ενός πολύ καλά θερμομονωμένου κτιρίου, το συνολικό κόστος της μόνωσης κυμαίνεται στο 7-10% της συνολικής αξίας κατασκευής του. Όταν πρόκειται για παλαιότερα κτίρια, το κόστος εξαρτάται από πολλούς επιμέρους παράγοντες.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμομόνωση εξοικονομεί ενέργεια, άρα και χρήματα, αποτελεί επένδυση και μάλιστα με μικρό χρόνο απόσβεσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 40% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται από το κτίρια και το 80% αυτού του τεράστιου ποσού, χρησιμοποιείται για την ψύξη ή τη θέρμανσή τους.

Αυτό εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του κτιρίου. Γι’ αυτό και το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που οι ιδιόκτητές του μπορούν να καλύψουν.

Για παράδειγμα, σε ένα κτίριο που χρειαζόμαστε υψηλές αντοχές σε συμπίεση, το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που θα έχει μεγάλες αντοχές σε συμπιεστότητα. Σε ένα άλλο, λόγω έλλειψης επαρκούς ύψους στα στηθαία, το καλύτερο υλικό είναι αυτό που έχει το μικρότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, άρα και το μικρότερο πάχος.

Σε ένα χώρο γεμάτο σωλήνες και μηχανήματα, ιδανικό θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που μπορεί να ψεκασθεί και όχι να είναι έτοιμο σε πλάκες. Σε ένα βιομηχανικό κτίριο όπου απαιτούνται αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες, ιδανικό υλικό είναι εκείνο που ανταποκρίνεται σ’ αυτές.

Τέλος, παράγοντες όπως ο λόγος κόστους αγοράς του υλικού προς απόδοση, η παράλληλη ηχομόνωση που προσφέρει, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα (η κατανάλωση ενέργειας κατά την παρασκευή του δηλαδή), η φιλικότητά του προς τον άνθρωπο, η εργασιμότητα – ευπλαστότητά του κ.λπ. συμπληρώνουν ένα μακρύ κατάλογο ιδιοτήτων και απαιτήσεων.

Γι’ αυτό είναι καλό να συμβουλεύεστε ειδικούς για αυτή την επιλογή τους.

Η καλύτερη περίοδος εξαρτάται από το σύστημα που θα επιλέξετε, καθώς και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο. Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι μια εποχή είναι καταλληλότερη από μια άλλη.

faq-image